Jaar van de Spreeuw

Al behoort de spreeuw tot de meest algemene soorten ter wereld, in Nederland neemt de soort sterk in aantal af. De precieze oorzaken van de achteruitgang zijn nog niet bekend. Mede daarom hebben Sovon en Vogelbescherming 2014 uitgeroepen tot het Jaar van de Spreeuw. Uit vooronderzoek van Sovon en het Vogeltrekstation blijkt dat het broedsucces een belangrijke rol lijkt te spelen in de populatiedynamiek (en de achteruitgang) van de Spreeuw. Om meer te weten te komen over de factoren die een rol spelen bij het broedsucces, zijn in Nederland 100 speciale nestkasten met camera uitgedeeld. De belangstelling voor dit project bleek zo groot te zijn, dat niet alle aanvragers een nestkast hebben gekregen. In Apeldoorn is dat opgelost door zelf een camera in een bestaande nestkast, waarin al eerder spreeuwen gebroed hebben, te monteren.

Filmpjes die met behulp van deze camera gemaakt zijn staan hier.

Contactpersoon: