Atlasproject

Sovon is op 1 december 2012 gestart met een nieuwe atlasperiode. Gedurende drie jaar hebben honderden vogelaars alle atlasblokken van Nederland uitgekamd op winter- en broedvogels.

Vogelwerkgroep Oost-Veluwe heeft drie atlasblokken geteld, te weten:
2012 / 2013: atlasblok 33-14
2013 / 2014: atlasblok 33-24
2014 / 2015: atlasblok 33-25

Op 24 november 2018 is tijdens de Sovondag de nieuwe atlas gepresenteerd.

Kijk hier voor meer informatie over de Vogelatlas.

Contactpersoon: