Weidevogels bij Natuurmonumenten

In de Loenense hooilanden en langs de Empense- en Tondense heide inventariseren we het voorkomen van broedende weidevogels. Hiermee verschaffen we Natuurmonumenten gegevens voor een verantwoord maaibeheer in die terreinen.

Contactpersoon: