PTT Kievitsveld 2004-2005

Overname van informatie uit de verslagen is alleen toegestaan na toestemming van de contactpersoon van de betreffende telling en met bronvermelding.

Wat zagen we zoal in dit zestiende telseizoen. Toch nog weer twee nieuwe soorten, in maart de zwarte specht en in januari de kaneeltaling, een exoot die zowel in Noord- als in Zuid-Amerika voorkomt. Van enkele soorten die weliswaar niet nieuw voor de route waren was het toch al weer vrij lang geleden dat ze voor het laatst gezien werden. Voor pijlstaart, bruine kiekendief, oeverzwaluw en grauwe vliegenvanger was dat in 1997/98 en voor de roodborsttapuit moeten we zelfs nog een jaar verder terug in de tijd. Totaal zagen we dit jaar 96 soorten, met als score over zestien jaar nu al 156 soorten.

Het weer gaf dit jaar niet al te veel aanleiding tot klagen - en over het algemeen neigen de tellers daar ook niet zo toe; een positieve benadering kost tenslotte niets extra en levert alleen maar winst op. In oktober was er sprake van motregen, in februari hadden we een paar buien, maar verder was het overwegend droog en bij het merendeel van de tellingen (bijna) onbewolkt. In november, december en januari begon de telling met lichte vorst en dan moet er op de vlakte wel wat extra kleding aan om op temperatuur te blijven. Aangezien er tot nu toe geen blijvende bevriezingsverschijnselen zijn gemeld zijn we daar kennelijk in voldoende mate in geslaagd, waarbij het nagloeien thuis een niet onaangenaam fenomeen is. Het aantal tellers varieerde overigens net als vorig jaar van vier tot acht.