PTT Kievitsveld 2007 2008

Overname van informatie uit de verslagen is alleen toegestaan na toestemming van de contactpersoon van de betreffende telling en met bronvermelding.

Het was het negentiende seizoen op rij, en het verveelt nog steeds niet. We zijn dus intussen met ons vierde lustrum bezig. Met de nieuwbouw van de waterskibaan en het complex van “De Veluwse Bron” zijn de omstandigheden op enkele telpunten wel gewijzigd; in hoeverre dit de aanwezigheid van soorten negatief beïnvloedt zal nog moeten blijken.

Wat zagen we zoal. Voor het eerst in vele jaren kwamen er dit jaar geen nieuwe soorten bij, zodat het totaal aantal waargenomen soorten nu op 164 blijft staan. Bij de bergeend moeten we overigens wel terug naar het seizoen 1991-1992 voor de vorige waarneming, en bij het bokje naar 1996-1997.
Nog wat leuke waarnemingen: in februari werden 11 brilduikers, 44 krakeenden en 94 kuifeenden geteld, de hoogste aantallen tot nu toe.
De ijsvogel was met een totaal van 21 waarnemingen weer plezierig vaak aanwezig. Een andere vaste waarde is de grote gele kwikstaart, die zowel bij de waterzuivering als op diverse plekken in de Grift regelmatig gezien wordt, dit jaar 25 keer.
Per telling werden 45 tot 59 soorten gezien en over het hele jaar 85 soorten.

Het weer was ons weer redelijk welgezind. Alleen in januari en maart werden we geplaagd door regen, verder hielden we het droog. Zowel in november, december als februari startten we bij temperaturen onder het vriespunt, in februari zelfs min acht, overigens wel oplopend naar plus acht onder een onbewolkte hemel.
Het aantal tellers varieerde van vijf tot acht personen, in leeftijd variërend van vijftig min tot tachtig plus. Een gezonde hobby dus kennelijk.