PTT Kievitsveld 2009-2010

Overname van informatie uit de verslagen is alleen toegestaan na toestemming van de contactpersoon van de betreffende telling en met bronvermelding.

Ook het afgelopen seizoen werden gedurende negen maanden, en wel steeds op de derde zondag, van augustus 2009 tot en met april 2010, de vogels langs de Kievitsveld-route geteld volgens het principe van de punt-transect telling. Twintig vaste telpunten, vijf minuten tellen per punt en dan fietsen naar het volgende punt. Het was de 21e aflevering in een reeks vanaf 1989.

In afwijking van de voorgaande jaren kunnen we deze keer geen nieuwe soorten melden; dat is dan natuurlijk op zich wel weer een uniek feit. Dat betekent overigens niet dat we geen leuke waarnemingen gedaan hebben; zo werd er bij drie tellingen één waterral gehoord en in oktober signaleerden we zelfs twee individuen. In april zagen we de roodhalsfuut; deze soort werd eerder in februari 2000 en in april 2007 gezien. De boomvalk in augustus tekende voor toch al weer z’n twaalfde seizoen, de grote zaagbekken in februari zelfs voor hun zeventiende. Liet de raaf zich verleden jaar voor het eerst zien op deze route, in november konden we er drie tegelijk tellen. De grote gele kwikstaart deed het ook bepaald niet gek met zeven exemplaren in september en verder bij elke andere telling toch minstens één. Samenvattend telden we een kleine vijftienduizend exemplaren van 92 soorten.

Haalden we in augustus nog een maximum-temperatuur van 26 graden, in december kwamen we helemaal niet boven het vriespunt en sneeuwde het ook nog eens een deel van de tijd. In november, januari en maart werden we geplaagd door enige (mot)regen. Van december tot en met februari lagen het kanaal en de plassen van het Kievitsveld er voor een behoorlijk groot deel toegevroren bij. Het was kortom weer eens een echte winter; de afnemende aantallen ijsvogels in de loop van het jaar laten dat ook wel zien.

Het aantal tellers varieerde van vier tot zeven uit een totaal van twaalf, waarvan vier zich beperkten tot een eenmalig optreden. Voor meer gast-optredens is dus beslist nog wel ruimte.