18.1: Twee puttertjes foerageren op de kaardebollen; van Isendoornlaan .