4 februari: 8 putters foeragerend op braakveldje hoek Jachtlaan/Veenweg