Vanmorgen 1 ijsvogel vliegend over Eendrachtstraat van de Grift naar de Eendrachtspreng.