Vanmorgen bij het Salamandergat: 1 houtsnip en een zingende boomleeuwerik