Begraafplaats Soerenseweg

In 2003 zijn op verzoek van de gemeente Apeldoorn broedvogels geteld op de begraafplaats aan de Soerenseweg. Kijk hier voor het verslag van dit onderzoek.

Op verzoek van de gemeente is in 2015 gestart met een nieuwe broedvogeltelling. De verslagen van het broedseizoen 2022 en eerdere jaren staan bij verslagen.

Sinds 2023 valt deze telling niet meer onder onze vogelwerkgroep, maar wordt door een oud-lid op persoonlijke titel voortgezet.

Verzamelpunt:
Soerenseweg 71, Apeldoorn
Contactpersoon: