Ugchelse bos

Het Ugchelse bos is een bosgebied met gemengd bos ten zuidwesten van Apeldoorn waar veel veranderingen hebben plaatsgevonden. In twee aaneengesloten delen van elk ca. 60 ha hebben we sinds 2000 op verzoek van Staatsbosbeheer een broedvogelinventarisatie uitgevoerd. In de beginjaren 2000 en 2002 telden we alleen een selectie van soorten. Vanaf 2003 hebben we alle soorten geteld en in 2001 is er niet geteld vanwege de MKZ.
We bezochten in het voorjaar elk deel eens per twee weken op een ochtend. We voerden de inventarisatie te voet uit.

De laatste jaren werd door de telgroep in toenemende mate de zwaarte van het tellen in zo'n groot gebied gevoeld. Daarom is besloten om na het telseizoen 2010 te stoppen met deze inventarisatie.

De inventarisatieverslagen van 2008 en eerdere jaren staan bij verslagen.

Contactpersoon: